Consiglio di Disciplina 2017/2021

BIAGIOTTI ANDREA  – Sez. A

GAMBOGI LISANDRO – Sez. A

CARLESI LEONARDO – Sez. A

CARDELLA MASSIMO – Sez. A

IACOPETTI GIOVANNI – Sez. A

ALUNNI MACERINI ALFREDO – Sez. A

DALLE MURA GIULIANO – Sez. A

CINQUINI GABRIELE – Sez. A

BURATTI GIOVANNI – Sez. A

FANTINI LUCA – Sez. A

ANGELINI ELISA  – Sez. B